VÅR KULTUR

The Body Shop har alltid drivits av passion så det är ingen överraskning att vår arbetskultur är unik. Det är en vaken, kulturell, snabb och omtänksam miljö där skratt, entusiasm och entreprenörskap finns i våra dagliga liv.

Det är en plats där personalen trivs och har möjligheter att nå sin fulla potential.

Personalen sätter kunderna i centrum och vågar tänka annorlunda för att skapa nya strategier. Vi söker människor med affärssinne och entreprenörsanda som kan kombinera expertis med entusiasm.

INKLUSION OCH MÅNGFALD

The Body Shop vet att en verksamhetens framgång beror på personalen. Genom att hylla det unika hos individer och använda deras skilda perspektiv och olika erfarenheter ökar vi värdet på verksamheten och kan växa genom innovation.

Vårt mål är locka, rekrytera och utveckla talanger från största möjliga talangpool och på så sätt få en inblick i olika marknader och skapa en större kreativitet när det gäller att förutse kundernas behov. Vi strävar alltid efter att skapa en produktiv miljö, representativ och öppen för olika kulturer och grupper, där alla har samma chans att lyckas.

The Body Shop är en jämställd och jämlik arbetsgivare som uppmuntrar ansökningar från lämpliga och kvalificerade kandidater oavsett kön, hudfärg, funktionshinder, sexuell inriktning, könsbyte, religion eller tro, civilstånd, graviditet eller föräldraskap.